Drodzy Rodzice,

Doskonale wiecie, jak ważne jest pielęgnowanie naturalnej pasji dziecka do rozwijania własnych możliwości. Szybko zmieniający się świat stawia przed naszymi dziećmi coraz wyższe wymagania, dlatego umiejętności nabyte już w najmłodszych latach życia są kluczowymi zdolnościami ,niezbędnymi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.Nasza placówka oferuje Państwa dzieciom obszerną i wyjątkową ofertę zajęć dodatkowych.Większość zajęć dla naszych dzieci odbywa się bezpłatnie w ramach czesnego na terenie placówki w której posiadamy wiele nowoczesnych sal dydaktycznych,dwupoziomową salę zabaw,salę do integracji sensorycznej oraz własną salę gimnastyczną, na której prowadzimy szeroki zakres zajęć sportowych - prowadzonych wyłącznie przez licencionowanych instruktorów i trenerów sportowych.Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą zajęć dodatkowych.

NOWOŚĆ! SENSOPLASTYKA
Sensoplastyka to metoda wspierania rozwoju poprzez stymulację sensoryczną oraz swobodę procesu twórczego. Jest poznawaniem otaczającego nas świata poprzez połączenie silnych doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych i słuchowych. Sensoplastyka jest metodą polecaną zarówno dla niemowląt, jak również dla starszych dzieci. Poprzez zaangażowanie wielu zmysłów uczestnicy zajęć łatwiej ujawniają swoje uczucia i emocje. Dzięki temu, że jest to forma zabawy, dzieciom dużo łatwiej się otworzyć. Dzięki oddziaływaniu na układ nerwowy bardzo korzystnie wpływa na rozwój mowy. Rozwija również kreatywność, twórcze myślenie oraz swobodę działania.

NOWOŚĆ! ROBOTYKA I KONSTRUOWANIE
Zajęcia z robotyki i konstruowania to projekt podczas którego dzieci budują roboty ze specjalnych zestawów LEGO® WeDo 2.0. Z czasem uczymy się jak zaprogramować robota, tak by wykonywał różnego rodzaju zadania. Co tydzień budujemy inne urządzenie oraz wspólnie pracujemy nad rozwiązaniami i funkcjonalnością projektu zgodnie z problemami, które mogą go napotkać. Na zajęciach budujemy: samochody, zwierzęta, maszyny, statki oraz wiele innych modeli. Każdą lekcję rozpoczynamy od rozmowy na temat tego co dziś budujemy oraz powtórzenia nauczonych się dotychczas rzeczy. Dzięki wykorzystaniu klocków LEGO® podczas zajęć dzieci, oprócz rozwijania zdolności programistycznych rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą i myślenie przestrzenne.

SZKOŁA SZTUK WALKI - KARATE
Zajęcia oparte na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, podstawach technik, wpływających na stan psychiczny oraz fizyczny dziecka. Trenerzy zazwyczaj skupiają się na zabawach, które pozwalają na doskonalenie koordynacji, cierpliwości, opanowania oraz umiejętności interpersonalnych. Mniejszy nacisk stawiany jest na same ciosy i kontaktowość. Dzięki systemowi dostawania pasów, których kolor odpowiada poziomowi zdolności, dziecko jest motywowane do dalszej pracy oraz może nauczyć się robić wszystko „krok po kroku”.Zajęcia prowadzi licencjonowany instruktor karate.

INTEGRACJA SENSORYCZNA.Zajęcia integracji sensorycznej polegają na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistycznysprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.Placówka oświatowa Kangurek dysponuje nowoczesnymi salami do zajęć INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dla dzieci o powierzchni ponad 100m2. Zajęcia prowadzą doświadczeni pedagodzy-psychologowie i logopedzi dziecięcy- specjaliści SI.

                                                                        

SZKOŁA JĘZYKA FRANCUSKIEGO .W czasach, kiedy to język angielski staje się językiem globalnym, nie ulega wątpliwości, że jego znajomość będzie niedługo powszechna i oczywista. Znajomość innego języka obcego szybko stanie się dodatkowym atutem.Przez pierwszych siedem lat życia mózg ma tę właściwość, że skutecznie przyswaja sobie język i wykorzystuje go w niekiedy zadziwiająco logiczny sposób. Mały człowiek wyposażony jest w cechy które nigdy nie będą tak łatwo dostępne w starszym wieku: nieświadomie porządkuje zasłyszane dźwięki w tym elementy różnych języków; automatycznie rozpoznaje reguły gramatyczne i stosuje je bez trudu powtarzając te same konstrukcje; dzięki elastyczności aparatu mowy może zapamiętać artykulację każdego języka w sposób perfekcyjny.Na lekcjach francuskiego w naszym przedszkolu korzystamy z tych wielkich możliwości, by uaktywnić dodatkową „szufladkę” dźwięków i pojęć, które mogą w przyszłości stać się cennym potencjałem.Nauka języka francuskiego odbywa się za pomocą zabaw i aktywności ruchowych, które są jedną z najważniejszych form rozwoju małego dziecka. W trakcie zabaw przygotowanych przez nauczyciela, dzieci mają okazję przyswajać nowe słownictwo, uczą się piosenek i wierszyków, a także zapamiętują najczęściej stosowane wyrażenia i zwroty, potrzebne do codziennej komunikacji w języku francuskim. Nauka języka obcego dla najmłodszych, w formie zabawy, jest dla dzieci bardzo przyjemna i łatwa, a co najważniejsze nieprawdopodobnie skuteczna i przynosząca długotrwałe efekty.Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych poprzez odwołanie się do wrażliwości polisensorycznej najmłodszych, tak aby naturalnie i z radością mogli poznawać język francuski. Zajęcia przygotowują przedszkolaki do poprawnego artykułowania dźwięków wywodzących się z języków obcych, co w przypadku języka francuskiego ma ogromne znaczenie. Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy w odkrywanie dźwięków, barw i smaków Francji. Chcemy wspólnie z najmłodszymi poznawać Francję i język francuski wszystkimi zmysłami: razem słuchać, jak brzmi melodia języka francuskiego i uczyć się jej, poznawać najważniejsze zabytki tego kraju, polubić kuchnię francuską i warzywa oraz śpiewać, tańczyć, malować, czyli po prostu – dobrze się bawić.Rozpoczęcie nauki języka francuskiego w jak najmłodszym wieku, zaowocuje w przyszłości nie tylko łatwością przyswajania tego języka w warunkach szkolnych, ale również znacznie podwyższy zdolność przyswajania przez dziecko innych przedmiotów, w tym innych języków obcych oraz rozwinie jego intelekt i pewność siebie.Zajęcia prowadzi licencionowany lektor,specjalizujący się w pracy z dziećmi.

                        

SZKÓŁKA TENISA ZIEMNEGO. Minitenis to najbardziej efektywne podejście do treningu tenisowego w przedszkolnym okresie rozwoju dziecka.W Kangurku prowadzimy zajęcia według międzynarodowego programu ITF TENIS 10/PLAY+STAY dedykowanemu dla dzieci poniżej 10 roku życia.Zajęcia prowadzi licencjonowany instruktor tenisa ziemnego,uczestnik i organizator wielu turniejów i eventów tenisowych dla dzieci i dorosłych.Zajęcia to nauka tenisa dopasowana do potrzeb, możliwości i oczekiwań dzieci we wczesnym wieku, będąca najlepszym sposobem na wprowadzenie dziecka w świat sportu. Minitenis wpływa na rozwój pożądanych zdolności psychomotorycznych, takich jak: zwinność, koordynacja, umiejętność samodzielnego i szybkiego rozwiązywania sytuacji problemowych oraz kształtowanie koncentracji uwagi i woli walki. Trzeba też wspomnieć o korzyściach płynących z zajęć w grupie. Należą do nich: dostosowanie do funkcjonowania w zespole, nauka reguł i zasad; pojawiają się nowe kontakty i przyjaźnie. Wreszcie: grupa daje możliwości wprowadzania na zajęcia gier i zabaw. Zajęcia dopasowane są do wieku małych adeptów tenisa i prowadzone są metodami: - zabawową, prób i błędów, zadaniową, - odpowiedni sprzęt - małe siatki, packi, rakietki, kilka rodzajów piłek, materace, przybory do gier i zabaw, które oprócz praktycznego przeznaczenia wprowadzają na zajęcia także prawdziwą feerię barw - miejsce treningu – posiadamy własną dobrze wyposażoną sale do minitenisa, gdzie dzieci będą chętnie wracały, idealny dla przedszkolaków obiekt, w którym można nie tylko uczyć techniki, ale też wykonywać ćwiczenia w siadzie i leżeniu. Zajęcia odbywają się przez cały rok przedszkolny .BEZ DODATKOWYCH OPŁAT DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KANGURKA (W RAMACH CZESNEGO) .

                  

ZAJĘCIA FITNESS KIDS. Zajęcie fitness i korekcyjne dla dzieci to specjalnie przygotowany ogólnorozwojowy program treningowy dla najmłodszych.Lekcje opierają się na zabawie a dzięki zastosowaniu wielu ciekawych, działających na wyobraźnie przedmiotów takich jak, piłki, taśmy, obręcze, tory przeszkód, wpływają one na aktywność i kreatywność dzieci oraz stymulują je w zakresie poznawczym.Lekcja fitness dla dzieci zawiera wiele zabaw ruchowych, układów choreograficzno-tanecznych, na przemian z ćwiczeniami wzmacniającymi i kształtującymi, dzięki czemu dziecko miło spędza czas a jednocześnie rozwija się fizyczno-motorycznie i zaspokaja swoją elementarną potrzebę poruszania się. Dzieci bawią się, tańczą, uczą układów choreograficznych i ćwiczą jednocześnie. Podczas lekcji wykorzystywane są różne przybory (maty, piłki, skakanki) co wpływa na aktywność i kreatywność dzieci. Na zajęciach fitness, uczymy zachowywać prawidłową postawę, pracujemy nad koordynacją ruchową oraz poczuciem rytmu. Zajęciom towarzyszy różnorodna muzyka, która pobudza dzieci do aktywności oraz uwrażliwia je na dźwięki.Zajęcia uczą zasad zdrowego stylu życia i zachęcają do aktywności fizycznej, zaszczepiają zamiłowanie do sport i muzyki, zapewniają radość podczas wszystkich gier i zabaw, rozwijają pozytywny stosunek do samego siebie, swojego ciała oraz otaczającego nas świata, uczą kontaktów społecznych, rozwiązywania konfliktów oraz odporności psychicznej i pewności siebie.Ponadto rozwijają koordynację ruchową, zręczność i siłę fizyczną, podnoszą wydajność układu ruchowego, krążenia, oddychania oraz przemiany materii.Zajęcia odbywają się przez cały rok przedszkolny ORAZ W WAKACJĘ w każdy piątek na NOWOCZESNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA i prowadzone są przez licencjonowaną instruktorkę fitness. BEZ DODATKOWYCH OPŁAT DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KANGURKA (W RAMACH CZESNEGO) .

             

SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO WRAZ Z PROGRAMEM DWUJĘZYCZNE DZIECI PROWADZONYM WRAZ Z GMINĄ WIĄZOWNA. Język angielski dla dzieci - podczas zajęć dzieci uczą się języka poprzez zabawę. Śpiewają piosenki, przyswajają sobie proste i krótkie zwroty, liczby, kolory, a także nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia dziecka. Nadrzędnym celem zabaw z językiem angielskim jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego. Zabawy te rozwijają zdolności i umiejętności językowe na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka, zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur. Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie. Zajęcia prowadzi dyplomowany nauczyciel pedagog. UWAGA! Jako jedyna niepubliczna placówka w Wiązownie prowadzimy wraz z Urzędem Gminy Wiązowna nowatorki program dwujęzyczności- "Dwujęzyczne Dzieci".Zajęcia odbywają się przez cały rok przedszkolny w każdy poniedziałek,środę i czwartek. BEZ DODATKOWYCH OPŁAT DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KANGURKA (W RAMACH CZESNEGO)

                        

ZAJĘCIA TANECZNE. Program nauki podstaw tańca w oparciu o program zalecany przez światową Organizację Tańca i Imperial Society of Teachers of Dancing ,tańca disco oraz autorskich tańców koordynacyjnych.Program kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, a jego nauka ma umożliwić dzieciom opanowanie podstaw tajników techniczo-artystycznych różnych tańców,pozytywnie ukierunkować nadmiar energii,wyrabiac umiejętność koncentracji uwagi, dysypliny i umiejętności współpracy. Oprócz samej nauki tańca, zajęcia obejmują zabawy rozwijające myślenie, usprawniające koordynację ruchową,refleks, motywujące i zachęcające do pozytywnej rywalizacji.Zajęcia prowadzi zewnętrzna renomowana szkoła tańca posiadająca odpowiednie licencje instruktorskie do pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się przez cały rok przedszkolny w każdy wtorek.

LOGORYTMIKA Zajęcia logorytmiczne - polegają na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową oraz estetyczną i społeczną aktywnością dzieci. Aktywizowaniu procesów mowy sprzyjają ćwiczenia oddechowe, słuchowe, a szczególne znaczenie mają ćwiczenia usprawniające mięśnie narządów mowy.Głównym celem jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwieku. Zajęcia te poprawiają ogólną kondycję fizyczno - psychiczną dziecka. Wyzwalają aktywność ruchową, wywołują uśmiech, budzą zaciekawienie, umożliwiają odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Stosowane formy aktywności podczas tych zajęć to muzyka, ruch i mowa realizowane w formie zabawy.Stosowane podczas zajęć zabawy muzyczno - ruchowe kształtując ruchy całego ciała wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mowy.Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Pobudza rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego , muzycznego, koncentrację uwagi i pamięć muzyczną. Dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne, takie jak: melodia, tempo, rytm, nastrój itp. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają bardzo duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny.Ruch to naturalna potrzeba, która towarzyszy dziecku we wszystkich zabawach. Ruch przy muzyce wpływa korzystnie nie tylko na rozwijanie dyspozycji muzycznych, ale na rozwój ogólny.BEZ DODATKOWYCH OPŁAT DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KANGURKA (W RAMACH CZESNEGO)

                                    

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM DZIECIĘCYM Wszystkie dzieci w naszej placówce objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących.Psycholog w przedszkolu prowadzi obserwacje psychologiczne i badania diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Ponadto psycholog opracowuje i omawia z rodzicami i wychowawcami wskazania do pracy w przedszkolu oraz domu.Zajęcia z psychologiem w przedszkolu - Człowiek jest istotą społeczną. Żyjąc w społeczeństwie, musimy przestrzegać pewnych norm, zasad życia społecznego. Dziecko, przychodząc na świat nie ma zakodowanych tych norm, lecz musi dopiero ich się nauczyć. Dzieje się to przede wszystkim w domu rodzinnym, ale też na podwórku,w przedszkolu, szkole. Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.Konsultacje z psychologiem dziecięcym mają na celu pogłębienie informacji o dzieciach, poznanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych oraz ukierunkowanie działań edukacyjno–terapeutycznych i wychowawczych. Zajęcia odbywają się przez cały rok przedszkolny w każdy czwartek. BEZ DODATKOWYCH OPŁAT DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KANGURKA (W RAMACH CZESNEGO)

                                                           

ZAJĘCIA Z LOGODEPĄ DZIECIĘCYM. W zakres opieki logopedycznej wchodzi:- diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci, prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej, prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb, wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu, konsultacje dla zainteresowanych rodziców;
Zajęcia logopedyczne mają na celu: - usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy, prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.Zajęcia prowadzi wykwalifikowany SPECJALISTA LOGOPEDA z wieloletnim doświadczeniem w placówkach szkolno-przedszkolnych.

                              

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE. Stwarzają dzieciom okazję do gromadzenia doświadczeń zarówno poznawczych jak i twórczych, dzięki różnym technikom plastycznym.Podczas zajęć dzieci mają okazję wykorzystywać różnorodne techniki począwszy od prac w ciastolinie, masie papierowej, solnej po malowanie (akwarele, farby do malowania rękoma), rysowanie (kredkami, ołówkiem, tuszem, kredą), wyklejanie, wydzieranie, tworzenie prac przestrzennych, orgiami. Owe techniki rozwijają wrażliwość estetyczną oraz wdrażają do utrzymania ładu i porządku podczas pracy. Stymulują u dzieci umiejętności kreatywnego myślenia i rozwijają zdolności skojarzeniowe, zachęcając tym samym do poszukiwania nieszablonowych, oryginalnych rozwiązań. Twórcze działania nie tylko rozwijają zmysł estetyczny u dziecka ale dają mu również uczucie radości z tworzenia.
Cele zajęć plastyczno - technicznych:
- stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami,
- kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych oraz uwrażliwienie na otaczające kolory i kształty,
- odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie. BEZ DODATKOWYCH OPŁAT DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KANGURKA (W RAMACH CZESNEGO)

                              

ZAJĘCIA MYZYCZNO-RYTMICZNE. dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: - rozwijanie słuchu muzycznego - kształcenie poczucia rytmu - poprawne śpiewanie piosenek - poprawne i estetyczne poruszanie się - wspólne muzykowanie - rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru dziecka. Formy i rodzaje zajęć muzycznych w przedszkolu - śpiew - zabawy ruchowe przy muzyce - taniec - ćwiczenia rytmiczne, agogiczne i wykorzystujące elementy dynamiki - gra na instrumentach perkusyjnych BEZ DODATKOWYCH OPŁAT DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KANGURKA (W RAMACH CZESNEGO)